Puhelinnumero, Kimmo Karhula, Yksiköiden johtaja

050 376 7937

Sähköpostiosoite

kimmo.karhula@sijaishuolto.fi

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia

Ryhmäkodin henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, joilla on laaja sijaishuollon ja hoitotyön kokemus ja koulutus. Työtiimejä tukee säännöllisesti ryhmätyönohjaus ja jokaisella on mahdollisuus hyödyntää yksilötyönohjausta osana ammattitaidon ylläpitämistä. Laadukasta työskentelyä vahvistetaan säännöllisten lasten- ja nuorten psykiatrian erikoislääkärin ja kiintymyssuhteisiin erikoistuneen psykoterapeutin konsultaatioiden ja koulutusten avulla.

Trauma- ja kiintymyssuhdetyöskentelyn asiantuntija

Yksiköiden hoitohenkilökunta on tehnyt vuodesta 2009 lähtien edistyksellistä työtä Suomessa kiintymyssuhteita korjaavan sijaishuollon hoitotyön ja -menetelmien toteuttamisen ja kehittämisen saralla. Yksiköiden hoitotyön johtaja on trauma- ja kiintymyssuhdetyöskentelyyn erikoistunut psykoterapeutti Laura Andelin, joka kouluttaa ja ohjaa työssään säännöllisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä muita sijaishuollon yksiköitä kiintymyssuhde- ja traumatyöskentelyyn pohjautuvien menetelmien (mm. DDP) hyödyntämisessä sijaishuollossa ympäri Suomea.

Hoidon keskiössä lasta hoitavat aikuiset

Kiintymyssuhdetyöskentelyn keskiössä ovat arjessa lasta kasvattavat ja hoitavat aikuiset sekä heidän merkityksellisen roolin huomioiminen lapsen elämässä. Sijoituksen ensisijainen tarkoitus on arvioida ja vakauttaa sen hetkistä kokonaistilannetta perheessä sekä rakentaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma tukemaan lapsen ja nuoren kotiutumista. Vanhempia ja muita läheisiä kannustetaan ja tuetaan olemaan läsnä lapsen elämässä ja löytämään keinoja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Omaohjaaja lapsen arjen
tukena

Yksiköissä on käytössä omaohjaaja-järjestelmä. Lapsen hoidosta vastaa kaksi lapselle nimettyä omaohjaajaa muun hoitotiimin kanssa. Omaohjaajajärjestelmän avulla pyritään vahvistamaan lapsen ja aikuisen välisen suhteen muodostumista sekä varmistaa se, että lapsi tietää hoidon alusta lähtien, ketkä hänen asioistaan vastaavat yksikössä ja kenen puoleen voi kääntyä hänen hoitoaan tai vointiaan koskevissa asioissa.

Omaohjaaja pyrkii olemaan paikalla, kun lapsi tulee tutustumaan yksikköön. Omaohjaaja sisustaa lapsen kanssa huoneen, auttaa arjen asioiden parissa ja on yhteyshenkilö lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, läheisten, muiden hoitokontaktien ja koulun kanssa. Omaohjaaja osallistuu säännöllisesti lapsen hoitoa koskeviin asiakassuunnitelma-tapaamisiin ja toimii arjessa lapsen tukipila-rina sekä asiantuntijana.